(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Acknowledge Health Innovation & Siezo! 

Een krachtig en complementair duo.

Acknowledge Health Innovation & Siezo: krachtig en complementair duo

Succesvolle strategie implementatie is steeds vaker en nauwer verbonden met een samenhangende ICT visie en de juiste zorginnovaties. Dit is waar Acknowledge Health Innovation en Siezo elkaar ontmoeten en versterken. Nicolette Verduin en Ellen Wijnands hebben in het afgelopen decennium meerdere malen succesvol samengewerkt in implementatietrajecten in de zorg. Beide zeer ervaren in programmamanagement en strategie implementatie, complementair met een medische en bedrijfskundige achtergrond en altijd gericht op de behoefte achter de vraag en effect ervan op de dagelijkse zorgprocessen en professionals die daarin werken. Nicolette brengt in deze samenwerking haar kennis van ICT strategie en zorginformatiemanagement mee, Ellen haar kennis van strategische vraagstukken rondom tactisch/operationele zorg(logistieke) processen.

Voorbeelden van vraagstukken waarbij deze combinatie ontzorgt:

 • Organisatie én ICT strategie
  Grote programma's vragen om een integrale koers. Wij helpen organisatiestrategie en ICT strategie op elkaar af te stemmen en waar nodig aan te scherpen.
 • Operational excellence
  Zorglogistieke vraagstukken, procesoptimalisatie en verhoging van effectiviteit van bedrijfsprocessen in de zorg vragen om een veranderkundige én een digitale borging in de organisatie. Wij betrekken vanaf de start van de opdracht het potentieel van jouw organisatie op beide aspecten.
 • Batenprogramma's en innovatiemiddelen
  Batenrealisatieprogramma’s lopen vaak spaak na het identificeren van de baten. Dit omdat de beoogde veranderingen onvoldoende geïmplementeerd en geborgd worden in de organisatie. Ook staan ze vaak te veel op zichzelf, onvoldoende afgestemd op de strategische koers van het ziekenhuis en ontbreekt het in de dagelijkse operatie aan focus, ruimte en middelen om de beoogde verbeteringen door te voeren. Wij maken implementatie met directe borging van de baten, vanaf de start onderdeel van de programmaopzet.
 • Patient journey en 'slimme' programma's van eisen
  De reis die een patiënt maakt, van verwijzing tot en met nazorg, en het visualiseren van de eisen en wensen van patiënt, organisatie en infrastructuur, geeft meer inzicht en veranderbereidheid bij alle betrokkenen. Tevens brengt deze integrale vormgeving focus aan in de eisen en wensen aan organisatie en ICT en vormt het een gemeenschappelijk kader voor dialoog met beslissers, professionals en leveranciers. Wij begeleiden de uitwerking van patiënt journeys en programma’s van eisen (PvE). Hierbij borgen we dat alle stakeholders één taal spreken en focussen we in de uitwerkingop de “20%” die de organisatie bijzonder maakt in plaats van de “80%” standaard die al uitgewerkt is. 
   
 • Werken vanuit visie zorgprocessen, patiënt en professional
  Beter resultaat door het op strategisch niveau reeds combineren van inzicht in zorglogistiek en ICT en het op de agenda houden. Dit vanaf de strategische keuze bij de start tot en met het realiseren van het eindresultaat.

Ons gecombineerde advies geeft input voor:

 • Investeringsplan
 • Meerjarenbeleid/strategie
 • HR aannamebeleid, transitie zorgprofessionals , PA/NO, verpleegkundig specialisten/bemensing acute zorg
 • Organisatieontwikkeling, positionering van informatiefuncties
 • Inkoop/onderhandeling zorgverzekeraar
 • Pakketselectie zoals EPD
 • Nieuw-, verbouw- en lateralisatiekeuzes
 • Opbouw BI en managementinformatie
 • Batenprogramma
 • Optimaliseren processen: zorglogistiek in combinatie met Optimaliseren EPD
 
Staan bovenstaande vraagstukken op je agenda en worstel je met keuzes of de operationalisatie ervan? Nodig ons dan uit voor een vrijblijvend gesprek! Ook in een eerste gesprek delen wij graag onze kennis en geven we een eerlijke en realistische blik op de uitdaging en de haalbaarheid ervan.
 

Over Ellen Wijnands en Siezo!

Ellen werkt ruim 15 jaar in de zorg, zowel project- en lijnmanagement, en is van oorsprong technisch bedrijfskundige. Drie jaar geleden is Ellen als zelfstandige gaan werken: Siezo! Siezo staat voor strategie implementatie in de zorg en richt zich op organisaties in de zorg, of onderdelen daarvan, die een principiële, strategische keuze hebben gemaakt en de vertaalslag naar een toekomstbestendig ontwerp willen maken met de drive dat ook echt te implementeren.

Met als motto “Beslist vooruit”, beweegt Ellen als programmamanager continu tussen de beslissers en de werkvloer. Goede besluitvorming en daadwerkelijke operationalisatie, vormen in de praktijk vaak de struikelblokken waar strategie en projecten op stranden. Met alle gevolgen van dien, niet alleen voor een gezonde bedrijfsvoering maar ook voor de motivatie van iedereen daarbij betrokken. Ellen stelt beslissers in staat goed onderbouwd en voortvarend, praktijkbestendige besluiten te nemen en operationaliseert deze samen met de professionals in de zorg. Als programmamanager werkt Ellen zowel vanuit de inhoud (harde kant) en het proces (zachte kant) nauw met beslissers en trekkers uit de operatie samen naar de afgesproken resultaten toe.