(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Acknowledge Health Innovation - Samenwerkend leren

Wij zorgen voor adoptie en het borgen van innovaties binnen de organisatie. Bedachte innovaties en veranderingen moeten stevig worden verankerd in de organisatie, anders wordt de innovatie niet of onjuist gebruikt, ontstaan desinvesteringen en frustratie bij medewerkers en blijven gewenste resultaten met zekerheid uit. Het organiseren en verankeren van de innovatie bepaalt driekwart van het succes. Verankering van verandering bereik je alleen door samenwerkend te leren in teams. Mensen leren beter en sneller als ze samen met anderen leren.

Partner in samenwerkend leren - Ackademy

Samenwerkend leren faciliteren we in samenwerking met Acknowledge AckademyDe Acknowledge Ackademy staat voor brede organisatieontwikkeling door je organisatiedoelen en –processen te versterken met organisatiebrede kennis- en talentontwikkeling. Hierbij worden specialistische trainingen, workshops en coachingtrajecten afgestemd op jouw wensen en behoeften. Zo worden lerende organisaties nóg doeltreffender. Wij zijn trots op onze goede samenwerking!