(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

ACKNOWLEDGE HEALTH INNOVATION - REGIE

Innovatie ontstaat vanuit een creatief ontwikkelproces, waarbij vaak vele stakeholders betrokken zijn. Juist daarom vraagt innovatie om een zekere mate van organisatie en een passende structuur. Vanuit dit fundament ontstaat ruimte voor anders en nieuw denken. Wij helpen onze opdrachtgevers met het organiseren van dit fundament en zijn uw partner bij het voeren van regie over innovatie.

Regie


Wij helpen bij het voeren van regie over innovatie. Samen vinden en bepalen we de juiste koers. We zorgen dat innovatie niet stagneert, op de juiste wijze wordt geïmplementeerd en daarmee verankerd wordt in de organisatie.

We helpen je met start-up coaching, implementatie- en projectplannen, programmaregie, projectleiding en opleiding van medewerkers.