(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Acknowledge Health Innovation - Opdrachten

Aan de hand van recente opdrachten laten we je graag zien hoe we kunnen bijdragen om doelstellingen te behalen. Op deze pagina zie je een aantal casussen waar we ons recent mee bezig hebben gehouden.

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Voor Kempenhaeghe hebben we onder andere een analyse van een lopende innovatie met een subsidietraject uitgevoerd en brachten we advies uit voor het vervolg daarvan.

VisitU

VisitU maakt gebruik van technologie waarbij patiënten de ervaring krijgen weer thuis te zijn. Door middel van een Virtual Reality bril wordt er via een app live contact gelegd met het thuisfront waar een 360° camera staat. In het ziekenhuis, maar toch thuis! Wij ondersteunen VisitU bij o.a. de implementatie, subsidietrajecten, sales en business development.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant sluit samen met ketenpartners het vangnet rond anticonceptietoeleiding voor de meest kwetsbare doelgroep. Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden GGD op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij werken intensief samen met experts en specialisten op verschillende vakgebieden. Dit vinden we belangrijk omdat we voor elk individueel project de beste en meest geschikte mensen willen opschakelen. 

Lees meer over onze samenwerkingspartners