(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Acknowledge Health Innovation - Opdrachten

Aan de hand van recente opdrachten laten we je graag zien hoe we kunnen bijdragen om doelstellingen te behalen. Op deze pagina zie je een aantal casussen waar we ons recent mee bezig hebben gehouden.

NEOS

Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en begeleid en beschermd wonen in de regio Eindhoven. Neos en Acknowledge hebben een brede samenwerking op het gebied van ICT en technologische innovatie.

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Voor Kempenhaeghe hebben we onder andere een analyse van een lopende innovatie met een subsidietraject uitgevoerd en brachten we advies uit voor het vervolg daarvan.

VISITU & INFOR-MED

Infor-Med informeert patiënten en zorgmedewerkers over ziekenhuisbehandelingen en VisitU brengt mensen in het ziekenhuis in contact met hun dierbaren middels Virtual Reality.

NU NIET ZWANGER

Het programma van Nu Niet Zwanger helpt kwetsbare ouders om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen. Op vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke benadering en maatwerk.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant sluit samen met ketenpartners het vangnet rond anticonceptietoeleiding voor de meest kwetsbare doelgroep. Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden GGD op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij werken intensief samen met experts en specialisten op verschillende vakgebieden. Dit vinden we belangrijk omdat we voor elk individueel project de beste en meest geschikte mensen willen opschakelen. 

Lees meer over onze samenwerkingspartners